Huisregels
vrijdag 16 mei 2008
Voor het plaatsen van uw gedichten gelden de volgende regels:
- Iedereen kan in principe zijn gedicht laten plaatsen.
- Elke auteur mag maximaal 3 gedichten per dag inzenden gedurende 7 dagen per week
- De gedichten dienen een religieuze inhoud of strekking hebben.
- De gedichten dienen van een goed niveau en kwaliteit te zijn.
- De gedichten dienen Bijbels onderbouwd te zijn.
- Ingezonden gedichten mogen een educatieve inhoud en waarde hebben.
- De redactie behoudt zich het recht voor om kleine storende taalfouten in ingezonden gedichten te
  corrigeren.
- De redactie besluit na beoordeling of een gedicht geplaatst wordt. (hierover is geen discussie
  mogelijk)