Redactioneel
vrijdag 16 mei 2008

De doelstelling van onze site is om samen rondom Gods Woord via de geplaatste gedichten anderen te bereiken en te bemoedingen en op die manier Gods Woord te verbreiden. De gedichtensite Samen rondom Gods Woord is een oecumenische site. De redactie wil een open redactie zijn. Onze site zal gedurende 7 dagen van de week bereikbaar zijn voor het inzenden en plaatsen van gedichten.

Maximaal 3 gedichten per dag per auteur.

Elke auteur die gedichten plaatst geeft daarmee toestemming dat ook anderen van zijn gedicht gebruik mogen maken voor plaatsing en overname in kerkbladen, chr. verenigingen, kerkelijke instanties en instellingen alsmede religieuze weblogs mits gebruik wordt gemaakt van de auteursnaam en www.rondomgodswoord.nl.

De redactie is niet aansprakelijk voor misbruik van tekst door derden de auteursrechten blijven bij de auteurs. Zij zijn daarvoor verantwoordelijk.

In geval van plagiaat verzoeken wij u dit te willen melden, zulke gedichten worden van de site verwijderd.

Het gebruik van een pseudoniem is niet toegestaan. Gedichten zonder volledige naam worden  geweigerd.

De redactie biedt ruimte aan goede dichters en aankomend talent om zich via deze site te kunnen profileren. Voor hen is de handleiding op de site te vinden als ondersteuning.

De redactie staat open voor reacties en suggesties en zal die in overweging nemen op uitvoering en praktische haalbaarheid.

Tevens biedt de redactie aankomende auteurs ondersteuning aan in het schrijven van gedichten als zij daar behoefte aan hebben. Zij kunnen dit op aanvraag te kennen geven.

In bepaalde gevallen zal de redactie daartoe zelf het initiatief kunnen nemen als zij daar redenen voor heeft.

De redactie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking op en van de site en streeft er naar die te optimaliseren. Zij rekent daarbij graag op uw medewerking.


Redactie Samen rondom Gods Woord.Reageren op gedichten.


Voor het reageren op gedichten gelden de volgende regels:


Kritiek dient opbouwend zijn.
Reacties mogen niet kwetsend of discriminerend zijn.
Reacties dienen altijd respectvol te geschieden.
Reacties zonder volledige naam worden verwijderd.
Reacties die niet aan de hier omschreven regels voldoen worden verwijderd.
De redactie zal scherp toezien op naleving van deze regels.

Wilt u er a.u.b bij het geven van uw reacties goed opletten dat u geen schrijf en taalfouten maakt.
Dat staat slordig en is met enige nauwkeurigheid beslist te voorkomen.


Redactie Samen rondom Gods woord.