Handleiding voor gedichten
maandag 26 mei 2008

Plaatsen van een nieuw gedicht. 

1.  Bedenk een onderwerp en een titel.
2.  Maak gebruik ven de Nederlandse woordenschat.
3.  Zorg voor een goed lopend gedicht en kies voor een bepaalde dichtvorm en stijl.
4.  Een gedicht hoeft niet altijd te rijmen, maar het is wel van belang dat rijmdichten
     van een goede ritmische structuur zijn. Afhankelijk van de regels per strofe,
     b.v.6.5.6.5.6.5.6.
5. Controleer lettergrepen van de regels op de knokken van uw handen of de toppen
     van uw vingers als hulpmiddel.
6.  Verplaats u in de gemiddelde lezer hoe hij uw gedicht zou opvatten, probeer
      misvatting te voorkomen.
7.  Schrijf uw gedicht eerst in klad en controleer het goed op fouten.
8.  Let op leestekens en leg uw tekst enkele dagen weg zo kunt u er later nog
     wijzigingen en verbeteringen in aanbrengen.
9.  Controleer je gedicht nogmaals voordat je het inzendt.
10.Zend je bericht in. 


Wijzigen van een gedicht.


Nadat uw gedicht geplaatst is door de redactie, kunt u deze zelf aanpassen.

1. Log eerst in op de website.
2. Zoek uw bericht op binnen de website.
3. U kunt op het icoon klikken rechts naast de titel van uw gedicht.
4. U kunt nu de wijzigingen maken in uw gedicht.
5. Sla de wijzigingen op via het " diskette"  icoon. 

Korte handleiding voor het plaatsen van gedichten.

Wanneer u uw gedicht wilt inzenden handel dan als volgt;

Als u het gedicht in Word hebt getypt kopieer het dan eerst
naar kladblok om het vervolgens te kopiëren  naar het veld
op de pagina inzenden gedichten.
Stel de juiste regel afstand in tussen de coupletten en controleer
of alles klopt en corrigeer eventuele foutjes die u nog in de tekst
ziet staan.
Klik daarna op het icoontje opslaan op de pagina en verzend uw gedicht.
Deze werkwijze is noodzakelijk om foutcodes in uw tekst te voorkomen.


N.B.

Wilt u zo vriendelijk zijn bij het inzenden van uw gedichten een lettertype standaard aan te houden n.l. lettertype 10 dit i.v.m. uniformiteit van de teksten
op de site. Dit bespaart de redactie extra werk. B.v.d. voor uw medewerking.Redactie Samen rondom Gods Woord.